DAKI
3636 3400

Den nye Postlov

I forårets løb har der været en del omtale af den nye Postlov, som får effekt fra 1. september  2016. Nedenfor finder du informationer om, hvad den nye Postlov betyder i forhold til jeres frankeringsmaskine.

Et fyldestgørende nyhedsbrev er på vej til alle vore frankeringskunder. I nyhedsbrevet gives  helt konkret information om, hvordan jeres frankeringssituation er i ift. de kommende ændringer og om I aktivt skal foretage jer noget ifm. ændringerne. Nedenfor er en kort beskrivelse af hvilke ændringer som sker.

OBS!  Post Danmark: “Ved en fejl har en række af vores kunder, der kun har aftaler om frankeringsmaskiner også modtaget en allonge om Quickbreve frankeret med PP (med brevet fra Post Danmark).
Allongen skulle udelukkende have været sendt til vores PP-kunder. Din frankeringsmaskineaftale fortsætter uændret. Post Danmark beklager fejlen.”

For brugere af frankeringsmaskine gælder ændringer først pr. 1/9-2016:

 

B-breve bliver betragtet som det almindelige brev

-du skal ikke længere stemple ’B’ på brevet

  A-breve udgår

Udlandsbreve skal mærkes med Prioritaire og der findes kun én taksttype til udlandet.

–          Har I en A-Prioritaire kliché, kan den bruges ifm. udlandsbreve.

Q-brevet indføres som det nye dag-til-dag brev.

–          Q-brevet er momsbelagt og for at kunne få refunderet momsen skal din maskine være i stand til at sende en statistik-kode til DAKI’s Reset Center (sker automatisk, når maskinen aflæses i slutningen af måneden).

–          Kun når du bruger portovægten til at beregne porto-værdien på Q-brevs forsendelser registreres koden. Taster du i stedet portoværdien manuelt via maskinens tastatur registreres brevet IKKE som Q-brev og du kan ikke få momsrefusion.

–         Du kan bestille den nye Q-kliché, som skal trykkes på dine Q-forsendelser. Q-klichéen leveres på et chip-kort, som du indlæser i din frankeringsmaskine (som når du indlæser nye portotakster fra et chipkort). Q-kliché-kortet koster kr. 645,00 excl. moms samt ekspedition og forsendelse kr. 25,00. Frankeringsmaskiner med tilkoblet portovægt (Flexiscale) kan også opgraderes til Q-brev og momsrefusion. Dog kræver installation af Q-klichéen besøg af én af vore dygtige serviceteknikere.

Som nævnt modtager alle vore kunder et særskilt nyhedsbrev, som specifikt forklarer om ændringer i forhold til dén type frankeringsmaskine man bruger.

–         Bestil kortet i god tid inden 1/9 2016 på www.daki.dk/shop .

Kontakt os

Få et gratis møde
med en af vores konsulenter

Kontakt os og aftal et gratis og uforpligtende besøg af en af vores konsulenter og få råd og vejledning.


Ring eller bliv kontaktet ved at udfylde formularen.

3636 3400