DAKI
3636 3400

Den nye Postlov

Siden den nye Postlov trådte i kraft 1. september  2016 får kunder med frankeringsmaskine refunderet moms af porto.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hvilke ændringer som er gældende pr. september 2016.

‘Breve’ bliver betragtet som det almindelige brev

-du skal ikke længere stemple ’B’ på brevet

A-brevet udgår

Q-brevet indføres som det nye dag-til-dag brev.

–          Q-brevet er momsbelagt og for at kunne få refunderet momsen skal din maskine være i stand til at sende en statistik-kode til DAKI’s Reset Center (sker automatisk, når maskinen aflæses i slutningen af måneden). Det kan alle DAKI’s frankeringsmaskiner fra Francotyp.

–          Kun når du bruger portovægten til at beregne porto-værdien på Q-brevs forsendelser registreres koden. Taster du i stedet portoværdien manuelt via maskinens tastatur registreres brevet IKKE som Q-brev og du kan ikke få momsrefusion.

–         Du kan bestille den nye Q-kliché, som skal trykkes på dine Q-forsendelser. Q-klichéen leveres på et chip-kort, som du indlæser i din frankeringsmaskine (som når du indlæser nye portotakster fra et chipkort). Q-kliché-kortet koster kr. 645,00 excl. moms samt ekspedition og forsendelse kr. 25,00. Frankeringsmaskiner med tilkoblet portovægt (Flexiscale) kan også opgraderes til Q-brev og momsrefusion. Dog kræver installation af Q-klichéen besøg af én af vore dygtige serviceteknikere.

Udlandsbreve skal mærkes med Prioritaire og der findes kun én taksttype til udlandet.

–          Har I en A-Prioritaire kliché, kan den bruges ifm. udlandsbreve.

Kontakt os

Få et gratis møde
med en af vores konsulenter

Kontakt os og aftal et gratis og uforpligtende besøg af en af vores konsulenter og få råd og vejledning.


Ring eller bliv kontaktet ved at udfylde formularen.

3636 3400