DAKI
3636 3400

Afmelding tager tid

Herunder kan du læse, hvorfor DAKI A/S debiterer dig som kunde for at afmelde din gamle frankeringsmaskine, når du ikke længere har brug for den.

Når man anskaffer frankeringsmaskinen indgås en aftale om frankering med Post Nord/Danmark (PND). DAKI sørger for det praktiske, men er som sådan ikke juridisk involveret i forholdet mellem kunde og PND. DAKI sælger/udlejer frankeringsmaskinen til kunden og tilbyder forskellige aftaleløsninger, som dækker vedligehold og drift. Disse aftaler har vi juridisk ansvar for, naturligvis.

Afmeldingen af frankeringsmaskinen er en forpligtelse kunden har indgået med PND. Ved ophør af brug af maskinen skal den ifølge aftalen mellem kunde og PND afmeldes hos en autoriseret leverandør. Så langt så godt.

Da DAKI aldrig kan vide, hvor længe en kunde vil benytte sig af frankeringsmaskinen før den ønskes afmeldt, har vi valgt ikke at inkludere denne ydelse i vore drifts- og vedligeholdelsesaftaler med kunden. Dén omkostning DAKI har til at afmelde frankeringsmaskinen skulle i så fald deles ud over en aftaleperiode og det er jo individuelt, hvor længe man som kunde vil benytte sig af maskinen. Så nogle kunder ville komme til at betale alt for meget for afmeldingen i sidste ende og andre for lidt. Derfor har vi siden 1980’erne altid debiteret afmeldingen til kunden særskilt, hvilket i øvrigt også pointeres i vore leje-, og vedligeholdelsesaftaler og handelsbetingelser indgået med kunden.

For at afmelde frankeringsmaskinen skal den være funktionsduelig. Sikkerhedsmodulet skal ‘tømmes’ for midler og der skal laves en slutafregning til kunden fra PND på baggrund af elektroniske aflæsninger foretaget af DAKI – lidt som den månedlige aflæsning kunden selv foretager.

Hele proceduren er tidskrævende, men sådan er vilkårene, som er udstukket af PND. Når de elektroniske filer er sendt frem og tilbage mellem DAKI’s og PND’s datacentre udfylder vi en skriftlig erklæring, som sendes til PND Credit Lock. Hér slutafregnes og kundens konto lukkes ned og evt. tilgodehavende udbetales til kunden.

Herefter skal maskinen destrueres således at andre ikke kan ibrugtage og misbruge den uden aftale med PND. Maskinen skilles ad og software og klichéer udtages og destrueres, hvorefter maskinen afleveres til skrotning ifølge WEEEE (El-skrotdirektivet). Vi benytter en autoriseret el-skrot virksomhed, som naturligvis debiterer DAKI for selve skrotningen af den enkelte maskine.

I gennemsnit bruger DAKI’s teknikere og administration 1,5 – 2 arbejdstimer på hele processen og da denne omkostning ikke er indregnet i vedligeholdelses- eller lejeaftaler, debiterer vi den enkelte kunde.

Kontakt os

Få et gratis møde
med en af vores konsulenter

Kontakt os og aftal et gratis og uforpligtende besøg af en af vores konsulenter og få råd og vejledning.


Ring eller bliv kontaktet ved at udfylde formularen.

3636 3400